Drukuj książkęDrukuj książkę

Twój BMI - tworzenie prostego arkusza kalkulacyjnego

Obliczanie wskaźnika masy ciała, dla oceny stopnia otyłości.

Serwis: Jaszczur
Kurs: ICT DLA KAŻDEGO: ARKUSZE KALKULACYJNE
Książka: Twój BMI - tworzenie prostego arkusza kalkulacyjnego
Wydrukowane przez użytkownika: Gość
Data: środa, 26 lipiec 2017, 18:39
Wylicz swoje BMI


 


Cel ćwiczenia

W tym ćwiczeniu utworzysz arkusz kalkulacyjny do obliczania wskaźnika masy ciała (ang. body mass index) dla podanej wagi i wzrostu.
Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie. Do komórek z niebieskim tłem (C4 i C5) wpisuje się dane, w komórce C7 (wyróżnionej żółtym tłem) pojawia się wynik.
Ćwiczenie przeznaczone jest dla całkowitych nowicjuszy arkuszy kalkulacyjnych.

BMI_CEL1.swf
Aplet ilustrujący etapy pracy przy sporządzaniu arkusza
(kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu apletu,
aby zobaczyć, jak powstawał arkusz)W ćwiczeniu pokazano:

 1. co to jest wskaźnik BMI,
 2. jak wpisać dane do komórek,
 3. jak wpisać formułę,
 4. jak zmniejszyć miejsca dziesiętne w wyniku,
 5. jak wyśrodkować zawartość komórek,
 6. jak zastosować cieniowanie komórek,
 7. jak zwiększyć rozmiar czcionki,
 8. jak zapisać arkusz.


Oprócz niniejszego opracowania masz do dyspozycji podręcznik dotyczący arkuszy kalkulacyjnych:

Podstawy arkuszy kalkulacyjnych przeznaczony dla początkujących.

Cel ćwiczenia

 


Co to jest BMI

BMI (skrót od ang. Body Mass Index, po polsku wskaźnik masy ciała) to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.


Wzór na obliczenie wskaźnika masy ciała

Wzór na obliczenie wskaźnika masy ciała


Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje na:

< 15 wygłodzenie

15,1 17,4 wychudzenie (np. przez ciężką chorobę lub anoreksję)

17,5 18,5 - niedowagę

18,5 24,9 - wartość prawidłową

25,0 29,9 - nadwagę

30,0 34,9 I stopień otyłości

35,0 39,9 II stopień otyłości

>= 40,0 III stopień otyłości (otyłość skrajna).


Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Im mniejsza wartość BMI, tym ryzyko wystąpienia takich chorób jest mniejsze.

BMI jest bardzo prosty w użyciu, jest jednak dosyć niedokładnym wskaźnikiem nadwagi czy też ryzyka chorób z nią związanych.

(Informacje pobrane ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/BMI_(wskaźnik) dnia 3.09.2008).


Co to jest BMI

 


Wpisanie danych

Po uruchomieniu programu MS Excel (np. poprzez przycisk Start >> Programy >> MS Excel) możesz przystąpić do projektowania arkusza.
Poniższy aplet pokazuje pierwszy etap pracy wpisanie danych.

apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf apler3.swf
Aplet ilustrujący kolejne etapy przy wpisywaniu danych do arkusza
(rysunki przewija się za pomocą przycisków w prawym dolnym rogu apletu)

Jak zacząć:
 1. Kliknij w komórce B2.
 2. Wpisz tekst Wskaźnik masy ciała (nie zwracaj uwagi, że napis nie mieści się w komórce).
 3. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić.
 4. Naciśnij klawisz Enter, by przejść do komórki B4.
 5. Wpisz słowo waga. Przejdź klawiszem ze strzałką w prawo do komórki C4.
 6. Wpisz pozostałe dane.Warto wiedzieć, że:
 • Domyślnie liczby wyrównują się do prawej krawędzi komórki – inaczej nie da się na nich liczyć (oczywiście można je sformatować inaczej np. wyśrodkować).
 • Jednostki miary należy wpisywać do osobnych komórek.

Patrz także:


Wpisanie danych

 


Wpisanie formuły

W komórce C7 należy utworzyć formułę obliczającą wskaźnik masy ciała.

Aplet zamieszczony poniżej ukazuje szczegółowo tę czynność.

Wpisywanie formuły


Jak wpisać formułę:

 1. Kliknij w komórce C7.
 2. Wpisz na klawiaturze znak = (równa się).
 3. Kliknij na liczbie 64 znajdującej się w komórce C4, aby wstawić adres C4 do komórki.
 4. Wpisz znak / (ukośnik) na klawiaturze.
 5. Kliknij na liczbie 1,74, aby wstawić adres C5 do komórki.
 6. Wpisz znak ^ (daszek) na klawiaturze.
 7. Wpisz cyfrę 2 na klawiaturze.
 8. Zatwierdź formułę klawiszem Enter.
  W komórce C7 powinien pojawić się wynik.
Zapamiętaj:

 • Formuła wpisana do komórki zawsze zaczyna się od znaku = (równa się).
 • Prawdziwa zawartość komórki (formuła) pokazywana jest na pasku formuły. W komórce wyświetla się wynik formuły.


Patrz także:

 
Wpisanie formuły

 


Zmniejszenie liczby miejsc dziesiętnych

Wskaźnik BMI obliczony w komórce C7 powinien mieć tylko dwa miejsca po przecinku.
Należy zmniejszyć liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych.

1BMI_zrzuty_do_apletu.swf 1BMI_zrzuty_do_apletu.swf
Zmniejszanie liczby miejsc dziesiętnych w wyniku obliczenia


Jak zmniejszyć liczbę miejsc dziesiętnych:

 1. Kliknij w komórce C7.
 2. Kliknij trzykrotnie przycisk Zmniejsz dziesiętne.
  (karta Narzędzia główne >> grupa Liczba >> przycisk Zmniejsz dziesiętne).

 
Warto wiedzieć:

 • Sposób wyświetlania liczby nie ma wpływu na jej wartość przechowywaną w komórce. Do dalszych obliczeń brana jest dokładna wartość liczby.
 • Okno dialogowe do formatowania komórki (a w tym i liczby) można wywołać z menu podręcznego (prawy przycisk myszki >> Formatuj komórki) lub poprzez kliknięcie małej strzałki w prawym dolnym rogu grupy Liczba (karta Narzędzia główne >> grupa Liczba >> przycisk Formatuj komórki).

Patrz także:

Podręcznik Podstawy arkuszy kalkulacyjnych >> rozdział 3 Formatowanie >> Formatowanie liczb.


Zmniejszenie liczby miejsc dziesiętnych

 


Wyśrodkowanie

Liczby oznaczające wagę, wzrost i obliczony wskaźnik można wyśrodkować.

2aBMI_zrzuty_do_apletu.swf
Środkowanie zakresu komórek zawierających liczby


Jak wyśrodkować zakres komórek:

 1. Zaznacz zakres czterech komórek C4 do C7.
 2. Dwukrotnie kliknij przycisk Do środka w poziomie.
  (karta Narzędzia główne >> grupa Wyrównanie >> przycisk Do środka w poziomie).

Warto wiedzieć:

 • Wiele operacji formatowania da się przeprowadzić na wielu komórkach jednocześnie.
 • W zaznaczonym zakresie pierwsza komórka wyróżnia się jasnym tłem nie zmienia to faktu, że wchodzi w skład zaznaczenia.


Patrz także:
Podręcznik Podstawy arkuszy kalkulacyjnych >> rozdział 3 Formatowanie >> Wyrównanie w poziomie i w pionie.

Wyśrodkowanie

 


Cieniowanie

Komórki zawierające wagę i wzrost (do których wprowadza się dane) wyróżniono niebieskim cieniem.
Komórka z wynikiem ma żółte tło.

3aBMI_zrzuty_do_apletu.swf
Dodawanie cienia do komórek


Jak dodać cień (tło) do komórek:

 1. Zaznacz zakres C4:C5.
 2. Pod przyciskiem Kolor wypełnienia wybierz kolor niebieski.
 3. Kliknij w komórce C7.
 4. Pod przyciskiem Kolor wypełnienia wybierz kolor żółty.

 
Cieniowanie

 


Zmiana rozmiaru czcionki

Tytułowy napis ma czcionkę większą od pozostałych.

4bBMI_zrzuty_do_apletu.swf
Zwiększanie rozmiaru czcionki napisu tytułowego


Jak zwiększyć czcionkę tytułowego napisu:

 1. Przejdź do komórki B2.
 2. Ustaw czcionkę 14 punktów.

 
Warto wiedzieć:

 • W programie Excel 2007 pojawiły się wygodne przyciski Zwiększ rozmiar czcionki i Zmniejsz rozmiar czcionki. Zmieniają one rozmiar o 1 punkt.
 • Czcionkę zmniejsza kombinacja klawiszy Ctrl + [. Czcionkę zwiększa kombinacja klawiszy Ctrl + ].


Patrz także:

Podręcznik Podstawy arkuszy kalkulacyjnych >> rozdział 3 Formatowanie >> Formatowanie czcionki.


Zmiana rozmiaru czcionki

 


Sprawdzenie działania

Do komórek zawierających wzrost i wagę możesz wprowadzać różne dane, a arkusz wyświetli obliczony wskaźnik.


spr_dzial.swf
Aplet pokazujący współczynnik bmi dla wybranych osób


Sprawdzenie działania

 


Zapisanie arkusza

Arkusz warto zapisać na dysku do późniejszego użytku.

10_BMI_zrzuty_do_apletu.swf
Zapisanie skoroszytu do plikuJak zapisać arkusz:

 1. Kliknij przycisk Zapisz na pasku szybkiego dostępu.
 2. Wybierz miejsce zapisu np. pulpit i nazwę pliku np. bmi.


Trzeba wiedzieć:

 • Domyślnie program zapisuje w formacie programu Excel 2007. Rozszerzenie pliku .xlsx. Tak zapisany plik nie będzie mógł być otwarty we wcześniejszych wersjach programu np. Excel 2003. Aby arkusz został zapisany we wcześniejszym formacie, należy w oknie Zapisz jako w polu Zapisz jako typ wybrać Skoroszyt programu Excel 97-2003 zamiast Skoroszyt programu Excel.
 • Polecenie Zapisz znajduje się też pod przyciskiem pakietu Office w lewym górnym rogu ekranu.
 • Skrót klawiaturowy zastępujący polecenie Zapisz to Ctrl + S.

Patrz także:

Podręcznik Podstawy arkuszy kalkulacyjnych >> rozdział 1 Podstawy >> Zapisywanie.

Zapisanie arkusza

 


Sprawdź się – Pytania

Poniżej zamieszczono kilka pytań. Spróbuj na nie odpowiedzieć. Wyniki nie są nigdzie zapisywane.


Sprawdź się – Pytania

 


Co dalej z arkuszem BMI? – Propozycja 1

Do arkusza można przekopiować wzór na obliczanie BMI i tabelę wartości.
Dzięki zastosowaniu grafiki arkusz zyska na czytelności. Dzięki dodatkowym informacjom użytkownik będzie mógł od razu ocenić wynik.

Propozycja 1 rozbudowy arkusza
Propozycja rozbudowy arkusza o grafikę (wzór) i wartości (wstawione do pola tekstowego)W przykładzie dane przekopiowano z encyklopedii Wikipedia.
http://pl.wikipedia.org/wiki/BMI_(wskaźnik), pobrano dnia 10.09.2008.


Co dalej z arkuszem BMI? – Propozycja 1

 


Co dalej z arkuszem BMI? – Propozycja 2

Do arkusza można wstawić formułę podającą interpretację wyniku dla obliczonego wskaźnika, np. gdy wynik wyniesie 20, w komórce D7 pojawi się informacja "Brawo, wartość prawidłowa".

Propozycja w rozbudowy arkusza
Propozycja rozbudowy arkusza o interpretację

Formułę wyświetlającą interpretację wyniku można zbudować w oparciu o funkcję JEŻELI lub WYSZUKAJ.

Co dalej z arkuszem BMI? – Propozycja 2