Cele kształcenia i ich operacjonalizacja

Zalety i wady ogólnego i operacyjnego formułowania celów
Cele ogólne ZALETY WADY
Cele operacyjne ZALETY WADY
Cele ogólne - Zalety
 • bogactwo znaczeniowe
 • akcentowanie ważnych wartości społecznych
 • są perswazyjne
 • na ogół nie są rozbudowane
Cele ogólne - Wady
 • wieloznaczność, nieokreśloność
 • założenia idealizujące
 • deklaratywność
 • niejasny adresat
Cechy operacyjne - Zalety
 • jednoznaczność
 • wskazują sposób zademonstrowania,
  iż cel został osiągnięty
 • odnoszą się wprost do ucznia
 • mobilizują nauczyciela i ucznia
Cechy operacyjne - Wady
 • ubóstwo znaczeniowe
 • rozłączne traktowanie sfer poznawczych i motywacyjnych
 • poszatkowanie przedmiotu
 • pracochłonność
popup