Zasady Kształcenia

4. Zasada przystępności (stopniowania trudności)
popup
Zasada przystępności należy do najstarszych i najbardziej znanych zasad kształcenia. Pierwsze reguły sformułował J.A. Komeński, który uważał przystępność materiału za bardzo ważny warunek efektywności kształcenia.

Zasada przystępności wskazuje prawidłowości skuteczności procesu ucznia się związane z takim układaniem materiału, by stał się on dla ucznia przystępny, z podejmowaniem takich czynności, aby były one bliższe i łatwiejsze, a zatem respektowania reguł:
  • przechodzenia od tego co znane do tego co nieznane
  • przechodzenie od tego co bliskie do tego co dalekie
  • przechodzenie od tego co łatwiejsze do tego co trudniejsze
  • przechodzenie od rzeczy ogólnych do szczegółowych
  • uwzględnianie różnic w tempie pracy i stopniu zaawansowania poszczególnych uczniów
Komentarz
Należy zwrócić uwagę na to, iż współczesna psychologia pozwoliła na rozwinięcie reguły przechodzenia od rzeczy ogólnych do szczegółowych poprzez wskazanie potrzeby uwzględnienia
w procesie kształcenia harmonijnego poznawania abstrakcyjnego
i konkretnego. Wymienione reguły w swej oczywistości nie są jednoznaczne, gdyż – jak podkreśla W. Okoń – dla każdego dziecka co innego może być znane, łatwe i bliskie. Uczniowie
znacząco różnią się miedzy sobą zasobami wiedzy, doświadczeń oraz możliwościami psychofizycznymi. Dlatego też stosowanie ich wymaga od nauczyciela dobrego poznania zarówno każdego wychowanka, jak
i całego zespołu klasowego. Zasada przystępności bezpośrednio koresponduje z zasadą indywidualizacji
i zespołowości.